Friday, April 1, 2011

בדרך לבריכה מול גבעת ברנר ים פרגים 30 למרץ 2011

ים אדום של פרגים
אחרי הכלניות והצבעונים
כבשו הפרגים
(הנוריות גם מציצות  אך לא במסות של הכלניות והפרגים)
שדות אדומים מוקפים בחגורות צהובות של חרציות
ובין מליוני הפרגים מציצים גם פרחים אחרים

סגול של צפורנית ארצישראלית 

 Corn Poppy   -  פרג אגסני
צפורנית ארצישראלית